Wednesday, February 24, 2010

mencapai A+ Bahasa Melayu SPM.

tip-tip penting khas buat calon SPM 2010.
Kertas Satu(karangan A dan B)
Bahagian A.
 • 5 perenggan.
 • 5 ayat satu perenggan.
 • isi-1H5W.
 • panjang antara 200 hingga 250 patah perkataan.
 • selitkan juga frasa menarik/peribahasa.
 • *tiada potongan markah bagi bahagian ini.
Bahagian B.
 • 7 perenggan.
 • 5 ayat atau lebih dalam satu perenggan.
 • isi-1H5W.
 • sekurang kurangnya 350 patah perkataan.
 • selitkan seberapa banyak frasa menarik/peribahasa yang sesuai.
Panduan Mendapatkan Idea(Kaedah 1H5W)
 • How(Bagaimana?)
 • What(Apa?)
 • Why(Kenapa?)
 • Who(Siapa?)
 • When(Bila?)
 • Where(Di Mana?)
Kandungan Perenggan.
 • Ayat 1:Pernyataan Isi.
 • Ayat 2:Huraian Satu.
 • Ayat 3:Huraian Dua.
 • Ayat 4:Huraian Tiga beserta contoh.
 • Ayat 5:Penyimpul.
Frasa Menarik.
1.Peribahasa
1.1 Simpulan Bahasa
1.2 Pepatah
1.3 Perumpamaan
1.4 Cogan Kata/Moto
1.5 Kata Kata Hikmat
2.Pantun
Aspek Bahasa.
 • Betul Dan Gramatis.
 • Tatabahasa.
 • Penanda Wacana.
 • Kosa Kata Luas(Kata Yang Sinonim)
 • Frasa Menarik.
 • Ayat Pelbagai.
 • Tanda Baca.
Pengolahan.
 • Istimewa.
 • Sangat Menarik.
 • Sungguh Berkesan.
 • Perenggan Yang Sesuai/Seimbang/Tepat.
 • Ada Kesinambungan Idea(Penanda Wacana)
p/s Jutaan Terima Kasih Buat Pn.Zalina Bt Ahmad.

bacalah.walaupun kau tidak setuju.walaupun kau tahu ceritanya

No comments: